| น้ำตาปลาวาฬ 🌟 lll | ft. ไม่ค่อยแอคทีฟさんのプロフィール画像

| น้ำตาปลาวาฬ 🌟 lll | ft. ไม่ค่อยแอคทีฟさんのイラストまとめ


Aim | ISFP |whale tearsz | Art acc : @whale_tart | Bプロ | あんスタ! ! | Hypmic | TWST | 🦁🐺 | ☕🥞| まほやく | etc.
{ Commission : OPEN }
* เฟบทับ รีทับได้เลยนะคะ💕 *

フォロー数:1358 フォロワー数:132

From

expose yourself
1. lock screen
2. home screen
3. last song you listened to
4. 18th of your camera roll
5. tag 4 mutuals
0 0